Cena Mateja Bela Mgr. Ľubici Karasovej

   Pri príležitosti Dňa učiteľov v sále Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene prevzala z rúk predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariana Kotlebu cenu za 3. miesto v kategórii za celoživotnú prácu v školstve s mimoriadnymi výsledkami dosiahnutými vo výchove a vzdelávaní Mgr. Ľubica Karasová. Ide o veľký úspech ocenenej, ale i celej školy, keď si uvedomíme, že v tejto kategórii bolo na ocenenie navrhnutých 14 pedagógov SŠ v kraji.

Mgr. Ľubica Karasová pôsobí na škole už 30 rokov, dlhodobo je výchovnou poradkyňou, predsedníčkou rady školy, členkou územnej školskej rady, reprezentuje školu vo volejbale. Je tiež triednou učiteľkou V.H triedy, vo vyučovaní využíva moderné metódy a prostriedky, svoju prácu chápe ako poslanie.

Verme, že toto ocenenie bude povzbudením pre nás všetkých vyučujúcich, majstrov odbornej výchovy, zamestnancov, žiakov i priateľov školy. Že nebude podnetom   k závisti ale naopak motiváciou do ďalšej tvorivej zmysluplnej práce na vinici výchovy a vzdelávania.

Srdečne blahoželáme!