Medovníky potešili nórskych partnerov

Zaujímavá aktivita prebiehala začiatkom decembra v rámci projektu Klimatická záhrada – Climatic Garden. Žiačky I. H, I.P a V. H upiekli a vyzdobili tradičné slovenské medovníky. Spolu s vianočnými želaniami sme ich poslali na partnerskú nórsku školu Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway.

„Medovníčky potešili, zaželali sme si šťastný nový rok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so študentmi pod vedením učiteľa Arve Skijellangera v roku 2023,“ vyjadrila sa manažérka projektu Ing. Monika Brezovická.

Aktivita prebiehala v rámci krúžku ZeDeKa (Zmierňovanie dopadov klimatických zmien). „Premýšľali sme nad tým, ako by sme potešili študentov partnerskej školy. Chceli sme, aby zažili niečo typické slovenské. Poslali sme im aj prezentáciu vianočných zvykov na Slovensku,“ poznamenala Ing. Monika Brezovická. Na prípravu medovníkov sa využili školské kuchynky. Aktivita prebiehala pod vedením lektorky Mgr. Anny Pintovej.

Projekt pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden sa realizuje v rámci programu SK – Klíma. Je financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstva ŽP vo výške 5864 eur, spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom sumou 2057 eur. Beží od apríla roka 2021. 

Marta Kanalová