Stredná odborná škola obchodu a služieb

Objavte svoj potenciál v našej škole

V našej Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote podporujeme každého študenta na ceste k úspechu. Pridajte sa k nám!
0
študijných a učebných
odborov
0
učiteľov
a majstrov
0
ročné
skúsenosti
0
vlastných
prevádzok

Vyberte si dĺžku štúdia

Rozhodnite sa pre štúdium, ktoré vyhovuje vašim ambíciám a záujmom

Naše odbory

Prezrite si náš zoznam odborov a nájdite ten, ktorý vám vyhovuje najviac
3-ročné odbory
Kuchár
Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania. Odborný výcvik sa uskutočňuje v našich moderných školských zariadeniach Čierny Orol a Mladosť. Absolvent po skončení ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické…
4-ročné odbory
Obchodný pracovník
Uplatnenie absolventa ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, a pod.
2-ročné nadstavbové štúdium
Vlasová kozmetika
Absolvent sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.
2-ročné odbory
Stavebná výroba
Odbor je zameraný na odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti stavebníctva ako kvalifikovaný pomocný stavebný robotník.
2-ročné nadstavbové štúdium
Podnikanie v remeslách a službách
Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov rôznych učebných odborov. Štúdium je zamerané na získanie podnikateľských a manažérskych zručností pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb, pri vykonávaní administratívnych prác a účtovnej evidencie.
3-ročné odbory
Inštalatér
Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení. Počas prípravy na povolanie žiaci získavajú vedomosti a zručnosti pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti.
5-ročné odbory
Hotelová akadémia
Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.
4-ročné odbory
Kozmetik
Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako kozmetik, manikér, pedikér, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky, súkromný podnikateľ v oblasti  osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Prečo študovať u nás

Viac informácií

Novinky z našej školy

Zistite, čo je nové v našej škole a čo sme pripravili pre našich študentov
27.06.2024
Ocenenie z rúk viceprimátora si prevzala Lenka Kántorová
Záver školského roka 2023/2024 je tu! Opäť ubehlo desať mesiacov plnenia si školských povinností. Ešte predtým ako si žiaci vydýchnu a začnú si užívať leto, je potrebné vyhodnotiť a oceniť ich celoročnú prácu. Stalo sa pekným zvykom, že tých najlepších žiakov
Čítať ďalej
Opäť v Tatrách
Vysoké Tatry boli a stále sú najatraktívnejšou destináciou pre našich aj zahraničných návštevníkov. A vzhľadom na to je tam aj najväčšia koncentrácia
09.05.2024Čítať ďalej
Medzinárodná súťaž Gastro Poděbrady 2024
Dátum súťaže organizátori vytýčili na 18.04.2024. Keďže naša partnerská škola SOU společného stravování je vzdialená od našej vyše 500 km,
26.04.2024Čítať ďalej
Návšteva veľtrhu ,,Danubius Gastro,,
Pedagógovia a žiaci školy, ktorí študujú gastro odbory sa13.4.2024 zúčastnili veľtrhu ,,Danubius Gastro,, Bratislava. Gastronomický  veľtrh ponúkal široké portfólio produktov a
15.04.2024Čítať ďalej