Zamestnanci

Vedenie školy

Srdce a myseľ našej školy
PaedDr. Jaroslav Bagačka
riaditeľ školy
Ing. Štefan Bódi
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Ing. Martina Kuzmová
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Ing. Katarína Bálintová
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Jarmila Bocmanová
vedúca technicko-ekonomického úseku

Učitelia

Spoznajte náš vzdelávací tím
Ing. Monika Brezovická
anglický jazyk
Mgr. Anna Galambová
odborné predmety
Mgr. Boris Hričan
telesná výchova
Mgr. Andrea Hričanová
slovenský jazyk
Mgr. Viktor Chlpoš
nemecký jazyk
Mgr. Gabriela Chlpošová Garaiová
ekonomické predmety
Mgr. Helena Chrenková
slovenský jazyk
Mgr. Peter Kminiak
etická výchova, technológia prípravy pokrmov
Mgr. Kováčová Monika
anglický jazyk
Mgr. Miroslava Maďarová
anglický jazyk
Mgr. Žaneta Petiková
nemecký jazyk
Mgr. Anna Pintová
nemecký jazyk, anglický jazyk
Mgr. Monika Slobodová
nemecký jazyk, dejepis
Ing. Monika Brezovická
anglický jazyk
Mgr. Róbert Galamb
telesná výchova
Ing. Viera Urdová
ekonomické predmety
Ing. Andrea Váradyová
odborné predmety ekonomické
Mgr. Viliam Vaš
anglický jazyk
Ing. Miroslav Slovák
informatika
PaedDr. Július Sojka
etická výchova
Ing. Janka Spodniaková
odborné potravinárske predmety
Ing. Ľudmila Števková
odborné predmety

Majstri odbornej výchovy

Spoznajte náš tím odborných pedagógov
PaedDr. Štefan Delič
murár, inštalatér
Zdeno Ďurica
murár, stavebná výroba
Bc. Zuzana Chamulová
podnikanie v remeslách a službách
Judita Kerekešová
kaderník
Bc. Lucia Kováčová
kozmetik
Judita Melišíková
kuchár
Bc. Elena Molnárová
kuchár
Mgr. Roman Petro
stavebná výroba
Mgr. Tatiana Repková
kozmetik
Bc. Petra Slováková
čašník
Viktória Antalová
čašník
Mgr. Janka Bendová
kaderník
Bc. Janka Borlášová
čašník
Ferdinand Balogh
čašník
Zsolt Farkaš
kuchár

Zamestnanci útvaru technicko-ekonomických činností

Bez nich by to nešlo
Ing. Zlata Bencová
manažér stravovacej prevádzky Čierny orol
Jaroslav Beňo
programátor výpočtovej techniky a hospodár
Helga Biacovská
všeobecná účtovníčka
Eva Borošová
upratovačka
Dávid Čillík
vodič údržbár
Iveta Debnárová
predavačka
Beáta Koubeková
asistentka riaditeľa
Eva Keresztesová
upratovačka
Rozália Kováčová
upratovačka
Ján Moravčík
kuchár
Renáta Nociarová
kuchárka
Filip Suja
kuchár
Eva Štecová
zástupkyňa vedúcej ČO
Jarmila Bocmanová
vedúca ekonomického úseku
Jaroslav Vargic
technik školy
Mária Adamovičová
manažér stravovacej prevádzky Junior Komplex
Milan Vranec
údržbár
Edita Barátová
čašníčka