Reštaurácia Čierny orol

Tradičné prostredie, moderná kuchyňa

Reštaurácia s terasou

Sídli v historickej budove zo začiatku 19. storočia v jednom z najvýznamnejších klasicistických objektov mesta. Rekonštrukcia kuchyne a jedálne sa uskutočnila v roku 2004 a 2019 z prostriedkov zriaďovateľa. Popri priestrannej  kuchyni s konvektomatom a potrebným vybavením je tu jedáleň pre 60 osôb, ktorá slúži najmä na  vydávanie obedov pre širokú verejnosť, žiakov a zamestnancov. Obedy z kuchyne sú tiež  vydávané do Átria Reduta, kaviarne s terasou. Samotná jedáleň má príjemnú atmosféru je vhodná pre organizovanie týždňa kuchýň  (slovenskej, maďarskej, talianskej, racionálnej výživy), pre rôzne spoločenské a rodinné akcie. Vedúcou prevádzky je Ing. Zlata Bencová. Čierny Orol je pracoviskom odborného výcviku, ktorý je vedený majstrami OV za výraznej pomoci nepedagogických zamestnancov.