13. ročník FOUR FESTU (7.- 8. október 2020)

  Ak pandémia COVID 19 dovolí, tak aj tento rok by sme predsa len uskutočnili podujatie FOURFEST.

   Podujatie, ktoré svojím rozsahom a významom prekročilo hranice nášho mesta či regiónu, spája odborné školy krajín V 4, umožňuje konfrontovať zručnosti, vymieňať skúsenosti a nadväzovať priateľstvá  viac ako 20- tich SOŠ.

   Presun termínu, určitá neistota, ktorá tu panuje, nás nabáda byť opatrnými, avšak veríme, že všetko vyjde v plnej paráde.

   Čo nás tento rok čaká?

   Podstatu tvoria súťaže odborných zručností  v oboroch kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik, obchodný pracovník. Ešte pred týmto  štvrtkovým hlavným  menu bude v stredu viacero zaujímavých aktivít. Usporiadame už 8. ročník súťaže vo varení tradičných jedál – fazuľovica, nasledovať bude beseda s podpredsedom BBSK Ing. Ondrejom Lunterom a koncert  skupiny METALINDA. Tento, kvôli dažďu pred dvoma rokmi nebol odohraný v plnom rozsahu.

   Tak, ako aj po minulé roky, sa tešíme na Markétu Hrubešovú –  českú herečku a kulinárku, predstaviteľov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod vedením prezidenta Vojta Artza, špičkového baristu p. Cibuľu, nového moderátora p. Výrosteka. Hlavne však na množstvo mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť, posúťažiť si, zabaviť sa.

   Verím, že aj naši pedagógovia pripravia žiakov na náročné súťaže, že organizačne podujatie zvládneme.

   Mnohé veci, skutočnosti vieme ovplyvniť, niektoré nie celkom. My však na FOUR FEST budeme určite dobre pripravení. Podujatie bude prebiehať pod záštitou predsedu BBSK Ing. Jána Luntera.

  – b –