14. ročník predvianočného posedenia

Už po štrnástykrát sa stretli zamestnanci a pozvaní hostia na predvianočnom stretnutí.

Takmer stovku prítomných v úvode zaujal program žiakov s vianočnou témou, ktorý nacvičila Mgr. Katarína Riecka. V príhovore riaditeľa školy PaedDr. Jaroslav Bagačku okrem vianočného posolstva nechýbalo stručné zhodnotenie kalendárneho roka a naznačenie plánov, perspektív priorít pre nasledujúci rok. Z hostí sa prihovoril zástupca partnerskej školy z Ózdu Zsolt Erdélyi, ktorý podporil ďalšiu spoluprácu, ktorá svojimi výsledkami je jedinečnou v širokom okolí. V ďalšom programe nechýbala chutná večera, občerstvenie, dlhé rozhovory kolegov, ktorí si vždy majú čo povedať. Jeden zo zúčastnených bývalých zamestnancov- dôchodcov PaedDr. Pavel Lacko vyjadril radosť z každoročného stretnutia a poprial všetkým krásne sviatky.
Tombolou a spontánnou zábavou sa ukončilo toto tradičné podujatie so silným sociálnym, ľudským a etickým rozmerom.

[nggallery id=53]