19. ročník predvianočného posedenia

_DSC7777So stále väčším záujmom sa stretáva predvianočné posedenie zamestnancov a priateľov školy v zariadení Junior komplex.

V prvý zimný deň (21.12.) sa ich takmer 110 stretlo vo vyzdobenej jedálni. Videli pekný a hodnotný nielen vianočný program žiakov, kde prevažovali žiaci z 3.P.  V slávnostnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka vyzdvihol úspechy uplynulého  roka, kedy škola bola viditeľná na každom kroku. Zároveň však poukázal na nedostatky a slabšie stránky. Medzi výzvy budúceho roka patrí rekonštrukcia objektov, úspechy v projektoch, zjednotenie výchovného pôsobenia i lepšia dochádzka. Poukázal tiež na Vianoce ako viacrozmerné sviatky, kde sú kresťanské priority čiastočne dopĺňané tradíciami, jedlom či prehnanými nákupmi.

Zástupca riaditeľa partnerskej školy z Egru – János Stauderer zvýraznil spoluprácu škôl a výrazne sa dotkol etického rámca Vianoc.

Po chutnom jedle, pripravenom skúsenými kuchármi Juniora nasledovala bohatá tombola s 27 cenami. Prvú cenu kávovar vyhral vyučujúci nemeckého jazyka Mgr. Viktor Chlpoš.

V spoločenskej zábave sa predstavila finalistka Superstar a absolventka školy Petra Kepeňová a Róbert Ligárt. Atmosféra bola priateľská a miestami až divoká.

Na tomto milom stretnutí, ktoré je jedným z vrcholov spoločenských aktivít školy sme sa mali možnosť stretnúť aj s bývalými zamestnancami, najmä dôchodcami. Kiežby v tomto zdraví prišli aj o rok.

Apropos … Poznáte školu, kde by malo predvianočné stretnutie lepšiu úroveń ?

-b-