Baristický kurz

Posledný týždeň v roku 2023 sa v našej škole niesol v znamení kávy.  14 žiakov školy sa v priestoroch školského baru zúčastnilo základného baristického kurzu pod vedením Mareka zo ŠKOLY BARISTU. Prvý deň kurzu sme získali teoretické poznatky z oblasti kávy. Naučili sme sa o rôznych druhoch kávy, technikách praženia, mletia a prípravy kávy, ako aj o umení latte art a správnom servírovaní. Nasledujúce dva dni sme nadobúdali praktické zručnosti pri príprave rôznych druhov káv, pri speňovaní mlieka, kreslenia srdiečok. Naučili sme sa udržiavať celkovú hygienu pracoviska, ale aj čistiť a udržiavať kávovar. Výsledkom školenia boli zručnosti potrebné pre prácu v gastronomických prevádzkach. Po úspešnom absolvovaní písomného testu a praktickej časti sme získali certifikát JUNIOR BARISTA“.

Sofi II.H, JK