Barmanský kurz o pozitívnej energii

Svet vôní, chutí, pôžitkov, kreativita a vytváranie pozitívnej energie. Aj o tom je barmanstvo. Na toto zaujímavé remeslo bol zameraný päťdňový základný barmanský kurz- 1 level. Prebiehal od 27. do 31. marca  v priestoroch kaviarne v zariadení Junior Komplex. Viedol ho špičkový barman, licencovaný lektor Slovenskej barmanskej asociácie (SkBA) Ján Majoroš.

Prvý deň bol zameraný na teoretickú časť a počas ďalších dní sa žiaci učili prakticky pripravovať rôzne druhy miešaných nápojov. Získali množstvo skúseností, informácií a poznatkov o barmanstve. Účastníci kurzu sa oboznámili aj s prípravou pracoviska, barmanským inventárom a jeho používaním, pomôckami pri príprave miešaných nápojov, desatorom barmana i so zásadami prípravy miešaných nápojov.  

Výstupom kurzu bol certifikát SkBA, platný vo všetkých členských krajinách IBA (Medzinárodnej barmanskej asociácie). Jeho podmienkou bolo úspešné zvládnutie teoretickej a praktickej skúšky. Licencovaný lektor Ján Majoroš odovzdal certifikáty 18 úspešným absolventom kurzu. Najlepším účastníkom bol Maksym Kostiuk z II.H. Slávnostného odovzdávania certifikátov sa zúčastnili aj zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Ing. Martina Kuzmová a koordinátorka kurzu Mgr. Gabriela Chlpošová Garaiová, ktorá vedie na škole barmanský krúžok.

Ako poznamenal Ján Majoroš, certifikát pomôže absolventom kurzu lepšie sa uplatniť v praxi. Dobrý barman je žiadaný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Okrem základného kurzu môžu žiaci absolvovať aj 2 level – vyššiu školu barmana a 3 level, špecializovaný kurz, zameraný na horúce miešané nápoje. 

Marta Kanalová