Beseda o knihe v čase

Na tému kniha v čase bola zameraná interaktívna beseda s online kvízom pre žiakov v školskej knižnici. Konala sa 21. 3. pri príležitosti marca – mesiaca knihy.  Prednášala Mgr. Viera Cirbusová, pracovníčka Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.

Žiaci sa počas zaujímavej besedy  dozvedeli o tom, čo predchádzalo vzniku knihy, ako ju poznáme v dnešnej podobe. Mgr. Viera Cirbusová hovorila aj o prvých písacích materiáloch, nástrojoch i knižných formách – o zvitkovej, kódexovej knihe i význame vynálezu kníhtlače.

„V minulosti neboli knihy dostupné širokej verejnosti ako dnes, a preto bola vzdelaná len určitá skupina ľudí. Knihy totiž vznikali pomaly, kým sa nevynašla kníhtlač,“ poznamenala Mgr. Viera Cirbusová, ktorá sa dotkla aj témy modernej e-knihy a audioknihy. Vývoj technológií priniesol to, že súčasným trendom sú online knihy.

Marta Kanalová