Beseda v mestskej knižnici

Knižnica Mateja Hrebendu usporiadala dňa 25. marca 2022 besedu pod názvom Denník storočnej dámy, ktorá je podporená fondom na podporu umenia. Beseda je súčasťou projektu Kniha v srdci, srdce v knihe, a my žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb sme boli na ňu pozvaní. Pani učiteľka Mgr. Ž. Petiková neváhala, ponuku prijala, a tak nás vzala na návštevu mestskej knižnice, v ktorej sme doteraz nikdy neboli. 

Témou besedy bol prierez divadelnej histórie, vývoj divadla v Rimavskej Sobote a blízkom okolí od začiatku 19. storočia po súčasnosť. Téma bola zvolená z dôvodu, že v roku 2021 bola vydaná kniha Denník storočnej dámy, ktorá je akousi prvou monografiou prinášajúcou prierez divadelnej histórie. Besedou nás prevádzali naslovovzatý odborníci, páni, ktorým bezpochyby patrí čestné miesto na divadelných doskách – autor knihy p. Mgr. Marián Lacko a posudzovateľ, odborný konzultant a na besede v úlohe moderátora p. Ľubomír Šárik. Mali sme možnosť vypočuť si prierez históriou divadla od roku 1818, dozvedeli sme sa, ako sa do nášho mesta divadlo dostalo, ako sa tu udržalo i napredovalo. Pán Lacko nezabudol spomenúť divadelné súbory, ako aj hercov – rodákov z Rimavskej Soboty, ktorí sa úspešne zapísali aj za hranicami nášho mesta.

Beseda bola ozaj zaujímavá, a my žiaci sme vďační, že hodiny Slovenského jazyka a literatúry môžeme ozvláštniť aj návštevou mestskej knižnice.