Brány jazykov sú otvorené…

jaz10Áno, aj my sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorý bol oficiálne vyhlásený v roku 2001 a pripadá na 26. septembra. Čo sa dialo počas jazykového dňa na našej škole?

Jazykové brány sme otvorili hneď na prvej hodine, kedy sa žiaci I.M, II.M, III.M, I.H, III.H, V.H a II.P rozdelili do skupín. Každá skupina žiakov musela obísť svojich vyučujúcich, ktorí mali pre nich pripravené rôzne aktivity.

Žiaci sa zastavili na stanovišti Film, kde si pozreli v anglickom jazyku známu rozprávku pre dospelých Malý princ. Vypočuli si angličtinu a zároveň prepojili svoje vedomosti s literatúrou.

jaz12Ďalšie miesto pre aktivitu žiakov sme nazvali Hudba. Skupiny žiakov si vypočuli známe hity v rôznych jazykoch a spoznali ich preklad.

Svoje vedomosti si preverili aj prostredníctvom kvízu, ktorý bol zameraný na anglicky a nemecky hovoriace krajiny.

Zaujímavá aktivita bola určite na stanovišti Virtual Tour, kde si žiaci mohli prostredníctvom internetu prejsť mnohé zaujímavé miesta a historické pamiatky. Zároveň si osviežili vedomosti z geografie, a to hľadaním európskych štátov na slepej mape, priraďovaním vlajok, či rozpoznávaním slovíčok „ľúbim ťa“ v rôznych jazykoch.

jaz20Po príchode do knižnice vyrozprávali naši žiaci ostatným spolužiakom svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničnej praxe. Ich prezentácia bola doplnená o fotodokumentáciu.

V jazykovej učebni žiaci prispeli svojou kreativitou pri tvorbe plagátov, ktoré budú zdobiť našu školu.

Na záver sme vyhodnotili vedomostné súťaže a odmenili žiakov. Všetci žiaci a vyučujúci boli pozvaní na ochutnávku špecialít európskych kuchýň, ktoré nám pripravili  študenti pod vedením Ing. A. Kmeťovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme a …. vidíme sa o rok! (ŽP)