ČO PRINIESOL PRVÝ DEŇ PODUJATIA FOUR FEST

               7.ročník medzinárodného podujatia FOUR TEST- EUROAKADEMIK GASTRO,  medzinárodných   majstrovstiev  Banskobystrického kraja v zručnostiach žiakov stredných škôl sa začal slávnostným príhovorom riaditeľa organizátorskej školy PaedDr. Jaroslava Bagačku presne o 8ºº hodine. Otvorenia sa zúčastnili hostia a súťažiaci z jednotlivých krajín a študenti rimavskosobotských škôl.

                Dnešný deň si zmerali svoje zručnosti študenti v kategóriách : kuchár, cukrár, obchodný pracovník, čašník. Estrádna sála kultúrneho domu patrila mladým kuchárom a cukrárom. Deviati kuchári mali v priebehu 45 minút pripraviť hlavné vegetariánske jedlo  s použitím biopotravín ,či sezónnej zeleniny. Trojčlenná porota, na čele so  šéfkuchárom a gastroporadcom  Petrom Kulhánym, rozhodla  nasledovne. Víťazom sa stal súťažiaci Ján Mesároš zo SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Druhým miestom nás potešil Štefan Máč , študent  tretieho  ročníka  hotelovej akadémie SOŠOS v Rimavskej Sobote. Tretí skončil Krisztian Molnár, študent SOŠ z  Egru. Určite  niektorých návštevníkov  vystavené jedlá inšpirovali, veď podľa niektorých vedcov je vegetariánska strava cestou k dlhovekosti.

Cukrári mali za úlohu pripraviť misu dezertov a skulptúru na tému Náš región-náš domov. Na prácu súťažiacich dozerala porota na čele s najznámejšou slovenskou profesionálnou cukrárkou Jožkou Zaukolcovou, ktorá sa už  vyše dvadsať  rokov, ako majsterka odborného výcviku , venuje aj práci so žiakmi . Vyslúžila si už rad medzinárodných ocenení. K najväčším úspechom patrí ocenenie Grand Prix za celoživotné dielo na Gourman Feste v Bratislave. Jej prísnemu oku neušli ani najmenšie chybičky. Zo štyroch súťažných družstiev prvé miesto získali študentky  Martina Struhárová a Kristína Bačíková zo SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, druhé miesto Martin Kováč a Mária Palkovičová, SOŠ obchodu a služieb z Krupiny, tretie skončili Nikola Valovčanová a Lucia Známová , reprezentujúce SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Sledovať  prácu  šikovných rúk pri príprav jedál, zákuskov, skulptúr bol zážitok. Taktiež kreativita pri aranžovaní založená na rovnováhe farebnosti a komplexnosti jednotlivých zložiek vytvárala  vizuálne umenie.   

Obchodní pracovníci predvádzali svoju  techniku balenia, ukázali schopnosť prezentovať firmu, či tovar.Súťažiace z Kolína, Rimavskej Soboty a Tornale mali v časovom limite tridsiatich minút, zabaliť darčeky určené k Vianocam. Porota hodnotila techniku balenia, prípravu ozdôb, no a samozrejme celkový dojem. Prvé miesto si vybojovala Tereza Businská z Kolína. Ďalšie miesta patrili študentkám  našej školy, druhé  Annamárii Berkyovej a tretie Michaele Púpalovej. V ďalšej  disciplíne – prezentácii firmy a tovaru súťažili dve družstvá, z Kolína a Rimavskej Soboty. O niečo lepší, suverénnejší výkon podali súťažiace z Kolína.

      Čašníci v tomto ročníku Four Festu súťažili prvýkrát v Rimavskej Sobote . Mali pripraviť slávnostnú tabuľu na tému Umenie. Zvolená téma ponúkla množstvo možností, od literatúry,cez hudbu až po výtvarné umenie. Odborná porota hodnotila úpravu, eleganciu, jedálny lístok, správnosť gastronomického poradia jedál a obhajobu. Prvenstvo si  odniesli súťažiaci zo SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, tesne za nimi skončili súťažiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom, tretie miesto patrí SOŠ z Egru.

͈ Čerešničkou na torte ̋ prvého súťažného dňa bolo vystúpenie DANIELA HŮLKU.

[nggallery id=108]