Deň detí

Skúste si na okamih spomenúť na svoje detstvo? Usmiali ste sa, však?

Je príjemné  vrátiť sa k chvíľam, keď sme boli deťmi. Aj my, žiacka školská rada, sme si spomenuli, aspoň symbolicky.

V utorok, 1. júna 2021, vítali dievčatá zo ŽŠR  žiakov i učiteľov sladkým prekvapením,  smajlíkom, či srdiečkom nakresleným na tvári. Prostredníctvom  nich sme si pripomenuli Deň detí, a to, že aj my sme deťmi kedysi boli, a vlastne stále sme – deťmi našich rodičov, ale i učiteľov.  Veď neraz nám to povedali.

Deň detí sa oslavuje všade vo svete, a preto nechceme ani my tento deň obísť , práve naopak, chceme mu venovať svoju pozornosť.  Zaslúžime si ho, je to čarovný čas o nás, pre nás  – o živých prskavkách, ktoré spomína aj Milan Rúfus.

 

Modlitba za dieťa – Milan Rúfus

Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia.

Kým ľudský údel zložia do hlávky.

Nechodia – bežia,

nehovoria – len kričia.

A vybuchujú – živé prskavky.

 

Detičky ľudí, škovránky v Božom poli.

Čože to pijú z Jeho stupaje?

Že pod ich košieľkou

čo bolí, dvakrát bolí,

no radosť trikrát mocná je.

 

Počuješ v noci hrmot ťažkých vlakov

do Osudu, čo všade nájde ťa.

Oželieš všetko –

vzduch, vodu, zver i vtákov.

No pomodlíš sa vrúcne za dieťa.

 

Tak dlho si ho na ramenách nosil,

až sám si ostal v jeho náručí.

A ak si dávno Boha nepoprosil,

aj modliť sa ťa ono naučí.