Deň otvorených dverí

V utorok 2.decembra sa „dvere“ našej školy otvorili žiakom základných škôl a ich rodičom, aby si prezreli priestory školy, podmienky na vyučovanie ale aj pracoviská praktického vyučovania a získali tak informácie pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. Túto možnosť využilo asi 150 žiakov, ktorým sme našu školu a pracoviská predstavili, oboznámili ich s odbormi štúdia. V školskom bare, vo vestibule školy si mohli návštevníci pozrieť ale aj vyskúšať zručnosti našich hotelákov, kaderníčok, kozmetičiek a obchodných pracovníkov.

Dúfame, že s mnohými deviatakmi týchto škôl sa stretneme na začiatku nového školského roka 2. septembra 2015.

[nggallery id=114]