Deň so žiackou radou

V našej škole sa 12. novembra 2015 uskutočnilo metodické stretnutie „Deň so žiackou radou“. Školiteľkami boli Mgr. Gabriela Selecká a Mgr. Zlatica Trubanová z Centra voľného času Junior Banská Bystrica.

„Cieľom školenia bolo prostredníctvom hravých aktivít oboznámiť členov s fungovaním žiackej školskej rady, jej možnosťami, aktivitami a rozvíjaním svojich osobností v rámci kolektívu ŽŠR,“ povedala vyučujúca Mgr. Miroslava Ferreira Cosme, koordinátorka našej žiackej školskej rady.

V úvode stretnutia sa členovia vzájomne zoznámili, každému bol vytvorený priestor na prezentáciu seba, svojich názorov a nápadov. V rámci programu metodického stretnutia sa hovorilo o participácii, legislatíve, funkciách, štruktúre, kompetenciách, činnosti žiackej školskej rady a technikách získavania nápadov.

Diskutovalo sa aj o situácii žiackej rady na škole, bariérach v práci i výhodách jej existencie, ako aj o rolách, úlohách a profile koordinátora. Záverečný blok bol zameraný na tvorbu vlastného akčného plánu a poskytnutie informácií o Programe Erasmus+ a Eurodesk. Okrem toho si každý z účastníkov stretnutia musel na jeho začiatku napísať na papierik svoje očakávania, ktoré sa v závere vyhodnotili.

Naša žiacka školská rada má 18 členov, predsedníčkou je Kristína Macúriková z II. H, podpredsedom Adam Nguyen Van z III.P, koordinátorkou je vyučujúca Mgr. Miroslava Ferreira Cosme. Jej členmi sú zastupovaní všetci žiaci školy.

[nggallery id=147]