DEŇ UČITEĽOV

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu je vznešeným poslaním  UČITEĽOV. Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov – Ján Amos Komenský, si pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28. marca. Tento pedagóg sa svojou učiteľskou činnosťou  zaradil medzi najvýznamnejšie  osobnosti v dejinách. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Jeho myšlienky, či diela ostávajú pre pedagógov  stálou inšpiráciou.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa  28. marca popoludní  stretli všetci pedagogickí i nepedagogickí  pracovníci, tento rok na pôde našej školy. Združenie rady rodičov si pre zamestnancov pripravilo milé darčeky. Slávnostné posedenie otvorili recitácie víťaziek školského kola  Hviezdoslavovho Kubína : Mišky Antalovej s básňou od Kamila Peteraja  333 a Vladimíry Šinskej s realistickou klasikou P.O. Hviezdoslava Zuzanka Hraškovie. Po kultúrnom vystúpení sa  prihovoril  riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka. Vyzdvihol význam učiteľského povolania, ktorému sa dnes  od spoločnosti nedostáva  dostatok  úcty. Podotkol, že i napriek zlému finančnému ohodnoteniu, postaveniu na chvoste spoločnosti, nezáujmu rodičov, či iným  zložitostiam dostáva pedagóg satisfakciu v podobe pocitu spokojnosti z úspechov svojich žiakov, do osudu ktorých sa zapísal. Vyjadril vďaku všetkým učiteľom, majstrom odbornej výchovy za odovzdávanie vedomostí, za trpezlivosť, formovanie mladých ľudí k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, ale aj za neustálu snahu zlepšovať sa, byť tvorivý. Slovami J.A.Komenského: „Učiteľ sa nesmie podobať stĺpu pri ceste, ktorý ukazuje smer kam ísť a sám nejde dopredu.“  Špeciálne  ocenil dvoch našich kolegov: Mgr.Ľubicu Karasovú za jej dlhoročnú tvorivú prácu, ktorá  je zároveň nominovaná  na Cenu Mateja Bela a Ing.Štefana Bódiho, zástupcu teoretického vyučovania, ktorý sa v máji  dožíva životného jubilea. Ing. Štefan Bódi si prevzal  na Mestskom úrade kyticu vďaky i  z rúk primátora J. Šimka. Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie, ktoré pripravili študenti 2. ročníka hotelovej akadémie pod vedením Bc.Radoslava Čílu. Ako sme už u pána Čílu zvyknutí, všetko vyzeralo nádherne a ešte lepšie chutilo. O stolovanie sa postarala Ing.Vierka Urdová so študentmi hotelovej akadémie. Atmosféra v „ domácom” prostredí bola výborná.

Milí kolegovia, o rok dovidenia!

[nggallery id=95]