Deň učiteľov

„Učiteľ je kompasom, ktorý v žiakoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti“.

 Ever Garrison

Každý, kto si spomína na svoje školské časy, pamätá si učiteľov. Nie metódy a techniky. Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému a školy. Pre každého z nás sa na nejaký čas stáva neoddeliteľnou súčasťou života. Učí nás, vychováva, pomáha nám riešiť nie len naše školské problémy. Odovzdáva nám svoje poznanie, a aj niečo oveľa vzácnejšie, čo nenájdeme v žiadnych knihách – svoje životné skúsenosti.

To je krátky úryvok z príhovoru žiakov našej školy. Aj oni využili 28. marec 2022 na poďakovanie sa svojim učiteľom a majstrom za ich obetavú prácu. Priamo od nich prišla krásna iniciatíva, pripraviť svojim pedagógom príjemné popoludnie spojené s milým, ďakovným slovom, spomienkami a príjemným posedením.

Študentský parlament spolu s II.H triedou pripravili pre učiteľov darčeky. Žiaci II.H triedy v rámci  svojich praktických cvičení vyzdobili svoje učebne, spolu s pani majsterkou pripravili vynikajúce jedlá a nápoje. Bola to krásna príležitosť ukázať, čo sa už naučili, aké praktické zručnosti získali.

V úvode sa učiteľom prihovoril pán riaditeľ PaedDr. Jaroslav Bagačka. Poďakoval im  za ich obetavú prácu a poprial veľa úspechov. Prekvapením pre všetkých boli krátke videá, v ktorých svojich učiteľov srdečne pozdravili úspešní absolventi školy. Žiaci následne pozvali všetkých prítomných do učebne stolovania, aby ochutnali dobroty, ktoré im s láskou pripravili.

Veľké poďakovanie patrí pani majsterke Judite Melišíkovej a pani učiteľke Ing. Ľudmile Števkovej, za ich prácu a pomoc s prípravou vynikajúcich jedál a nápojov.