„Dušičky“

    V druhej polovici októbra bola v našej škole vyhlásená súťaž v „Dušičkovskej“ výzdobe tried. Spočiatku s váhaním, s pochybnosťami, sa triedy pustili do výroby dekorácií a ozdôb, ktoré charakterizujú tento sviatok, neváhali použiť ani vlastné finančné zdroje. To, ako popustili uzdu fantázii, hodnotila trojčlenná komisia v zložení Mgr. Anna Galambová, Mgr. Andrea Hričanová, Bc. Zuzana Chamulová. 

     Vyhodnotenie súťaže bolo určené na 24. 10. a po tretej hodine si zástupcovia tried prevzali sladkú odmenu a diplomy. Keďže v dvoch triedach bola výzdoba na vysokej úrovni, komisia udelila dve 1. priečky – IV.H a III.H (hotelová akadémia), 2. priečku si vyslúžila III.P (kuchár) a na 3. priečke sa  umiestnila I.S (nadstavba – spoločné stravovanie).

     Ako sa hovorí: „Sláva víťazom, česť porazeným!“. Stretneme sa v druhom kole v predvianočnej súťaži.

Mgr. Mária Pisárová

  Koordinátor ŽŠR