Finiš projektu s kávou v Klimatickej záhrade

V našej prevádzke Junior Komplex prebiehala 14. júna  záverečná konferencia   pri príležitosti ukončenia projektu Klimatická záhrada- Climatic Garden, zameraného na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovno – vzdelávacom procese. Jej cieľom bolo poskytnúť informácie o projekte, jeho cieľoch, realizácii, výsledkoch a výstupoch.

V úvode riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka vyzdvihol  ekologický charakter projektu, ako aj jeho udržateľnosť. Lektorka projektu Mgr. Anna Pintová informovala o krúžku ZeDeka, ktorý vznikol v rámci projektu, ako aj o predmete Trvale udržateľný život v praxi. Po prezentácii účastníci absolvovali prehliadku Klimatickej záhrady, kde sa podávala aj káva.  

Ako povedala manažérka projektu Ing. Monika Brezovická, v Klimatickej záhrade nájdete vyvýšené záhony, kompostéry, stromy, kríky či pocitový chodník.  Jej súčasťou je  meditačná časť pod vŕbou s meditačným kruhom, kde si môžu žiaci zameditovať, zacvičiť, pozhovárať sa či prebrať učivo.  V niektorých častiach je nainštalovaný samozavlažovací systém. Nechýba ani hmyzí domček a dažďové jazierko s vodnými živočíchmi, aby bola zachovaná biodiverzita. V okolí jazierka sú vysadené pôdopokryvné rastliny, ktorých účelom je zadržiavať vlahu v pôde. Študenti sa so svojimi pedagógmi venujú aj pestovaniu úžitkových rastlín. Tie sa využívajú na hodinách technológie prípravy pokrmov.

Projekt sa začal realizovať v apríli 2021 v rámci programu  „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma). Bol financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstva ŽP vo výške 5864 eur, spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom sumou 2057 eur. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR, projektovými partnermi ZŠ Pavla Dobšinského, CVČ Relax Rimavská Sobota a Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway.

Marta Kanalová