Informácie č. 3 o prerušení vyučovania a iných organizačných zmenách v súvislosti  so šírením koronavírusu.

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, milí žiaci!

Touto cestou Vás chcem informovať o niektorých aktuálnych skutočnostiach v dnešnej zložitej situácii na republikovej i našej úrovni:

 • školy ostanú zatvorené až do odvolania
 • písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia
 • ústne maturity sa budú konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby
 • testovanie – 9 (monitor) sa ruší
 • prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020
 • prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020
 • novou platformou na dištančné vzdelávanie je webovská stránka ucimenadialku.sk
 • pracoviská odborného výcviku ostávajú nateraz zatvorené
 • odmeňovanie zamestnancov zostáva štandartné, o zmenách sa dozviete po rokovaní krízového štábu a rokovaní so zástupcami zamestnancov ( v zmysle pokynov nadriadených orgánov)
 • podujatie FOURFEST sa predbežne presúva na 7.-8. október 2020
 • o ďalších opatreniach budete informovaní v nasledujúcom informačnom liste. Je naším zámerom, aby sa obdobie pre prereušenie vyučovania v dôsledku COVID  19 čím najmenej prejavilo na kvalite vyučovacieho i ostatného procesu na škole, aby sme prijali maximálne rozumné a účelné opatrenia. Zároveň však bude dôležité tiež zabezpečenie rozvoja školy.