Inštalatéri rekonštruujú priestory pre odborný výcvik

Školský rok sa úspešne rozbehol aj u žiakov v učebnom odbore inštalatér. Počas praktického vyučovania nezaháľajú. Pustili sa do rekonštrukcie priestorov pre odborný výcvik v budove Čierneho orla.  

Ako sa vyjadril majster OV Mgr. Štefan Delič, odstránila sa stará podlaha a urobil protiprašný náter. Práce zahŕňajú aj zváranie, brúsenie železa a maľovanie pracovných stolov. Vykonávajú ich žiaci II. C a III. C v rámci odborného výcviku.  Mgr. Štefan Delič poznamenal, že učni sú šikovní a samostatní.

Inštalatér je najnovším učebným odborom, ktorý je trojročný. Pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.  Učni  nevykonávajú len prax v školských dielňach, ale v prípade potreby prerábajú aj priestory školy. Musia zvládnuť všetky činnosti, aby z nich boli inštalatéri, ktorých nič neprekvapí.

Marta Kanalová