Jazykové olympiády – šanca ukázať svoje zručnosti a talent

jazyky Hovorí sa, koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Je pravda, že niekomu je talent na jazyky daný do vienka a niekto si to musí oddrieť. Tá námaha však stojí za to. Jazyky nám otvárajú brány do sveta. Do sveta nových kultúr, priateľstiev, zážitkov i pracovných príležitostí. Žiaci, ktorí sa v stredu 17. januára 2018 na našej škole zúčastnili okresného kola  olympiády v anglickom jazyku, majú tieto brány dokorán. Aj vďaka svojmu talentu, ale určite aj húževnatej práci, patria k najlepším z celého okresu Rimavská Sobota.

Okresné kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Žiaci museli pred odbornou porotou preukázať svoje vedomosti a zručnosti z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške odborná porota hodnotila komunikačné zručnosti a spontánny prejav súťažiacich pri tvorbe príbehu na základe zadaného obrázka.

Našu školu reprezentoval žiak Alex Farkaš ( II.H ), ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na krásnom druhom mieste. Alex je jazykový talent, keďže hneď na druhý deň vyhral okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku a postúpil na krajské kolo.

 

Súťažilo sa v štyroch  kategóriách a výsledky sú nasledovné:
Kategória 2A

 1. miesto: Pavel Ďurás, Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
 2. miesto: Viktória Cselényi, Gymnázium Mihálya Tompu Rimavská Sobota
 3. miesto: Viktória Lásková, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa
 4. miesto: Peter Lajgút, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Kategória 2B

 1. miesto: Branislav Bakša, Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
 2. miesto: Michaela Schvarcová, Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa
 3. miesto: Barbara Juhászová, Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
 4. miesto: Egon Lenner, Gymnázium Mihálya Tompu Rimavská Sobota

Kategória 2D

 1. miesto: Július Číž, Stredná odborná škola Tisovec
 2. miesto: Alex Farkaš, SOŠ obchodu a služieb, Rimavská Sobota
 3. miesto: Ján Cibuľa, SOŠ technická a agropotravinárska, Rimavská Sobota

Kategória 2C2

 1. miesto: Ester Magyarová, Evanjelické gymnázium Tisovec

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce  na krajskom kole.