Kolínčania u nás

Spojená škola v Rimavskej Sobote už sedem rokov spolupracuje so Střední školou obchodní v Kolíne v Čechách. Od počiatočných poznávacích návštev, cez súťaže vedomostí a zručností sa spolupráca posunula k výmenným odborným stážam.
V roku 2008 sa šesť žiakov Spojenej školy zúčastnilo odbornej praxe v Kolíne v strediskách praktického vyučovania v rámci projektu programu Leonardo da Vinci – Mobilita a teraz šesť žiačok z partnerskej školy spolu s dvoma sprevádzajúcimi pedagógmi strávili dva týždne v Rimavskej Sobote, keď získali  prostredníctvom národnej agentúry (NAEP) prostriedky z Európskej únie.
Odbornú prax účastníci vykonávali v hypermarkete Hypernova spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s. Bratislava, prevádzka Rimavská Sobota, kde sa postupne  vystriedali na rôznych pracovných pozíciách v jednotlivých úsekoch predajne ako odber a preberanie tovaru, dokladanie tovaru do regálov podľa sortimentných skupín, pultový predaj lahôdkarskych výrobkov, výroba pekárskych výrobkov, predaj ovocia a zeleniny, drogérie a domácich potrieb. Žiačky sa veľmi rýchle adaptovali na nové pracovné prostredie a aktívne zapojili do pracovného procesu pod vedením učiteľky odbornej výchovy Pěvy Sojkovej. Ich pracovná aktivita bola vysoko hodnotená i riaditeľkou prevádzky.
Počas stáže sa žiačky zúčastnili spolu so žiakmi Spojenej školy odbornej exkurzie vo veľkosklade Globus vo Zvolene a navštívili i mesto Banská Bystrica. Vo voľnom čase spoznávali mesto Rimavská Sobota, jeho historické jadro s historickými pamiatkami, obchodnú sieť a súčasný život v meste. V Spojenej škole mohli využívať učebne s PC s prístupom na internet. Keďže Rimavská Sobota sa nachádza v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou, počas víkendu účastníci navštívili druhé najväčšie maďarské mesto Miškolc a zrelaxovali v komplexe jaskynného termálneho kúpaliska Miškolc Tapolca.
Stáž prispela nielen k získaniu nových teoretických vedomostí a rozvoju praktických zručností, ale tiež k  upevneniu spolupráce medzi školami, žiakmi a pedagógmi. Vo vzájomnej spolupráci chceme aj naďalej pokračovať a už v júni 2011 sa žiaci Střední školy obchodní zúčastnia medzinárodnej súťaže Fourfest v Rimavskej Sobote organizovanej Spojenou školou.