Krásny umelecký zážitok

   Krásnym umeleckým zážitkom úžasnou priateľskou atmosférou, pocitom ľudskej spolupatričnosti a dlhotrvajúcim potleskom sa  vyznačoval novoročný koncert sólistu opery SND Gustáva Beláčka v evanjelickom kostole.

   Jediný slovenský spevák – držiteľ americkej GRAMMY svojím bassom v klavírnom sprievode Tomáša Szajkóa zaujal  a rozcítil plný chrám. Počas koncertu odzneli árie a piesne od Guiseppe Verdiho, Antonína Dvořáka, Petra Iljiča Čajkovského a ďalšie. Nechýbali tiež Bačovské piesne – opus   mladého Eugena Suchoňa, či upravená ľudová pieseň Keby som bol vtáčkom od Mikuláša Schneidera Trnavského. Organizátorom bola naša Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota, čo bol nielen akýsi vážny dôstojný prípitok do nového kalendárneho roka, ale tiež príspevok do kultúrnej  mozaiky nášho mesta, v ktorom má náš subjekt svoje výnimočné postavenie.

[nggallery id=86]