KTO NÁS BUDE NA FOUR FESTE 2013 REPREZENTOVAŤ?

Four Fest – súťaž  zručností študentov stredných  odborných  škôl v deviatich kategóriách: kuchár, čašník,  barman, barista, someliér, cukrár, kaderník, kozmetik, obchodný pracovník. Sto študentov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny  bude bojovať o medailové umiestnenia. Naša  škola  ako hlavný organizátor, pochopiteľne, zapojí do súťaží našich študentov takmer vo všetkých kategóriách.  V jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať:

• kategória BARMAN: Michaela Antalová z II.H, M.Plavuchová z I.H, E.Felsöczyová z III.P, K.Korheľová  a G.Lobová z III.H. Študentky z III.H už majú za sebou úspešné reprezentovanie, K.Korheľová sa  pred mesiacom  v Poděbradoch stala víťazkou  v kategórii čašník, barmanka  G.Lobová minulý rok obsadila v Poděbradoch 2.miesto, na Four Feste 3.miesto. Na odbornú prípravu študentiek dohliada  Bc. Radek Číla.

• kategória ČAŠNÍK: K.Račáková a M.Tósegi z IV.H, ktorí sa pripravujú pod vedením majsterky Mgr .H.Hájekovej

 • kategória BARISTA: M. Nociarová z III.H pod odborným dohľadom Ing.I.Čillíkovej

• kategória KUCHÁR: O.Rapčan z II.P  predvedie svoje kuchárske majstrovstvo pri filetovaní pstruha a príprave pokrmu z tejto výbornej ryby. Na súťaž Ondreja pripravuje šéfkuchár Čierneho Orla J. Švagerko.

 • kategória KADERNÍK: G.Porteleki z III.F, minuloročný víťaz Four Festu. Najnovším úspechom Gabriela je tretie miesto zo súťaže v Košiciach, kde dostal aj pozvánku na sústredenie kaderníkov v Taliansku, ktorú kvôli súťaži Four Fest a záverečným skúškam odmietol. Na prípravu Gabriela dohliada majsterka E.Matuszcyková.

• kategória KOZMETIK: P.Fazekašová z IV.A, na líčenie v svadobný deň  sa pripravuje  s majsterkou Mgr. T.Repkovou.

• kategória OBCHODNÝ PRACOVNÍK: súťažiť budú študenti I. A.  V balení tovaru: A.Berkyová, A.Horváthová, A.Kalocsaiová, M.Púpalová;  v prezentácii firmy: M.Púpalová, A.Horváthová, J.Láska.Technickú stránku zabezpečuje  Š.Babušák  z I.A. Obchodných pracovníkov pripravuje majsterka Bc. Z. Chamulová.

DRŽME NAŠIM ŠTUDENTOM PRSTY, ZAŽELAJME IM ÚSPECHY, ABY NAPLNO VYUŽILI NADOBUDNUTÉ ZNALOSTI A ZRUČNOSTI.