Máme nového kolegu

Od februára k nám nastúpil nový kolega. Ing. Ondrej Molnár vyučuje prvákov, druhákov a tretiakov odborov murár a inštalatér. Učí technológiu, prestavby budov, stavebné materiály, technológie výstavby, stavebné konštrukcie a stavebnú výrobu.

„Vyučujem prvýkrát, v minulosti som väčšinou pracoval v súkromnom sektore ako stavbyvedúci, ale aj ako živnostník. Školstvo je pre mňa nová výzva. Svoje vyše 20-ročné praktické vedomosti by som chcel odovzdať žiakom, ale aby aj ich rodičia boli spokojní, že sa niečo naučili,“ prezradil výrobný technológ Ing. Ondrej Molnár, ktorý vyštudoval SPŠ stavebnú v Košiciach a Fakultu výrobných technológií Technickej univerzity Košice, so sídlom v Prešove.  

Novému kolegovi prajeme veľa úspechov v pedagogickej činnosti.

Marta Kanalová