Marec mesiac knihy

Kniha, priateľ človeka, je neodmysliteľnou súčasťou života škôl, žiakov, spoločník mladých, či starých. Marec – mesiac knihy je preto súčasťou aktivít v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry.

Hneď po jarných prázdninách sa pani učiteľky, Mgr. Ž. Petiková a Mgr. A. Hričanová, vybrali do mestskej knižnice so žiakmi I. P a I. H triedy. Pani knihovníčka, Mgr. V. Cirbusová, nás previedla po zákutiach knižnice. Žiaci sa dozvedeli ako funguje knižnica, aké knihy sa v nej nachádzajú a čo je poslaním knižnice.  Počas prednášky o knižnici sme mali možnosť vyskúšať si Braillovo písmo, zistiť, aký ťažký je život nevidiacich, či slabozrakých.  Braillovo písmo je systém písania, ktorý funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré čitateľ vníma hmatom. Aj tento druh písma si mohli naši žiaci vyskúšať a vcítiť sa tak do kože nevidiacich.

V našej škole aktívne funguje školská knižnica, do ktorej vyučujúce slovenského jazyka a literatúry vždy radi zavítajú a vezmú do rúk beletriu, či náučnú literatúru. Knižnicu našej školy vedie Mgr. Monika Slobodová a je otvorená pre každého žiaka v tomto čase: pondelok  14:00-15:30, streda 10:15-10:30, štvrtok: 7:20-8:35, prípadne dohodou.