Mikuláš navštívil študentov na škole a prevádzkach

Dátum „šiesty december a Mikuláš“ je všeobecne známe slovné spojenie, pri ktorom deťom zažiaria očká šťastím (občas aj strachom v očiach 😀 ), dospelým vylúdi úsmev na tvárach pri spomienkach na vlastné detstvo.

Aj na našej škole sa našlo nemálo dušičiek, ktoré v kútiku duše očakávali príchod Mikuláša a opakovali si potíšku: „A možno príde aj Mikuláš“. A veru, dočkali sa.

Mikuláš prišiel potíšku, a nebol veru sám. Na pomoc si prizval anjela a čerta, ktorí dobrým namaľovali na tvár či ruku srdiečko rúžom, zlým namachlili tvár čiernym uhlím.

Mikuláš si najskôr od vedenia školy vyžiadal súhlas na vstup na pôdu školy a potom už klopal, či búchal na dvere každej triedy a obdarúval ako študentov, pedagógov, tak aj ostatných zamestnancov drobnou sladkosťou. Poniektorí sa odvážili na básničku, iní si Mikulášovi sadli na kolená a tak sa vrátili do čias svojho detstva.

Mikuláš nezabudol ani na študentov a zamestnancov na prevádzkach Čierny orol a Junior komplex, ktorých prekvapil a potešil. Na prevádzkach sa už v tomto čase stravovali hostia, ktorých Mikuláš neobišiel a obdaroval rovnako ako obsluhujúcich študentov.

Ďakujeme Mikulášovi, anjelovi a čertovi, že prijali pozvanie Študentskej školskej rady a ozvláštnili tak bežný vyučovací proces, ktorý rozhodne nebol chudobný na humorné situácie.

 

Autor: Bc. Gabriela Chlpošová Garaiová

Foto: Mgr. Mária Pisárová