Návšteva u partnerov Poľsku

 

aula univerzity V posledné marcové dni sa uskutočnila plánovaná návšteva predstaviteľov našej školy v novej partnerskej škole v poľskom Nowom Saczi.  Zúčastnila sa jej trojčlenná delegácia v ktorej okrem riaditeľa bola tiež zástupkyňa pre praktické vyučovania a výchovná poradkyňa.

Cieľom tohoto príjemného stretnutia bolo oboznámenie sa so školou, jej pedagógmi, s mestom, regiónom. Tiež to bolo prerokovanie ďalšej spolupráce, konkretizácia podujatí a plánov. Za prioritu navrhuje riaditeľ Technikum Nr.4 Zenon Cwik. najmä program Erazmus plus a viaceré súťaže a športové podujatia. Riaditeľ SOŠOS PaedDr. Jaroslav Bagačka verí tiež v kvalitu osobných kontaktov a stretnutí žiakov a zamestnancov. Pri takejto spolupráci by totiž malo ísť hlavne o žiakov. Nosným odborom bude spoločný odbor kaderník, kde má partnerská škola množstvo žiačok.

Počas prehliadky školy si prítomní všímali početné triedy, kde bola čistota a poriadok, nasadenie učiteľov a žiakov, pracovnú atmosféru. Zaujímavosťou je dvojsmennosť vyučovania,  100 % účasť na náboženstve,  povinná maturita z matematiky  (až 20 % ju nezvládne). V porovnaní napr. s maďarským stredným školstvom je badať o niečo viac odlišností.

Členovia našej delegácie si mali možnosť pozrieť skanzem poľskej kultúry, nádherné obchodné centrum Tri koruny, vysokú školu biznisu. Zoznámili sa tiež na spoločnom posedení s učiteľmi školy a zahrali si s nimi bowling.

Za starostlivosť a množstvo námetov na spoluprácu ďakujeme a tešíme s a na spoluprácu, verím, že prospešnú najmä našim žiakom.

 

– b –