Nevyhováraj sa a daruj krv

V tomto duchu sa niesla tohtoročná študentská kvapka krvi, ktorá odštartovala dátumom 07.10.2019 a ukončí sa dňa 08.11.2019. Tentokrát je to už 25. ročník Študentskej kvapky krvi, kedy desiatky tisíc študentov a mladých ľudí našli za ostatných 25 rokov odvahu a rozhodli sa prvýkrát darovať krv práve počas Študentskej kvapky krvi.

Táto akcia neobišla ani našu školu a aj naši študenti prispeli svojou „kvapkou“.

Pondelok 4. novembra sme teda navštívili hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote, aby sme urobili dobrý skutok a zároveň prispeli svojim dielom.

Sme Hrdí na našich študentov a pedagógov, ktorí sa tak rozhodli a aj na skutočnosť, že na našej škole sa darovanie krvi a tým aj nezištné pomáhanie iným stalo pravidlom. Tentokrát sa darovania zúčastnilo menej žiakov hlavne z dôvodu individuálnej návštevy hematologicko-transfúzneho oddelenia, čo je vlastne zmyslom nášho snaženia.

Radi by sme sa chceli poďakovať sestričkám na tomto oddelení, ktoré svojim profesionálnym prístupom a zároveň svojou empatiou nám dodávajú odvahu a spríjemňujú celý proces darovania krvi. Nebolo nás síce veľa, ale darovanie krvi bolo o to srdečnejšie a navyše takmer všetci boli prvodarci.

  1. novembra 2019 darovali krv:

Diana Šmeľovová (I.M), Barbara Juhászová (I.M) a pedagógovia Mgr. Viktor Chlpoš, a Mgr. Monika Brezovická.

Darcom krvi sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol minimálny vek 18 rokov, má minimálnu hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. 

  • V deň odberu by sa mal darca dobre najesť, nemal by prísť nalačno 
  • Tesne pred odberom by mal vypiť aspoň pol litra tekutín 
  • Nemal by minimálne 8 hodín fajčiť 
  • 12 až 14 hodín nepiť alkohol
  • Pred plánovaným odberom by si mal darca dopriať oddych
  • Prípadné tetovanie musí byť staršie ako šesť mesiacov

Ak ste sa rozhodli darovať krv v prospech ľudí, ktorým môže zachrániť život, či výrazne zlepšiť kvalitu ich života, môžete tak urobiť každý pondelok, utorok a piatok na hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice v Rimavskej Sobote od 7:00 do 9:30.

Ďakujeme