Obežník č. 3

   Oznamujeme všetkým zamestnancom a žiakom (ich zloženie bude definitívne upresnené budúci týždeň), že testovanie na COVID 19 (antigénové) sa uskutoční v piatok 19.2.2021 od 13:00 v respíriu školy na Športovej ulici. Platný test je podmienkou riadneho nástupu do školy i do práce po jarných prázdninách 22.2.2021.

  Prípadné zmeny, doplnenia Vám budú oznámené po rozhodnutí ministerstvom, prípadne našim zriaďovateľom.

 

 

                                                                                              PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                                                                                              riaditeľ školy