Obežník č. 5/2021

Pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov prevádzky Čierny orol /a nielen pre nich/

Vážení zamestnanci,

Pandémia COVID 19 nám nedovolila stretnúť sa osobne, tak si dovolím touto cestou vám oznámiť niektoré dôležité skutočnosti, predstavy.

 Prevádzka Čierny orol prechádza  rozsiahlymi zmenami. Ukončuje sa rekonštrukcia, ktorá, verím, nebude len kvantitatívnou zmenou, ale pomôže hlavne skvalitniť praktické vyučovanie našich žiakov v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia a spoločné stravovanie.

 Heslom, mottom tejto zmeny je: „Zázraky sa predsa dejú“

 Ide nám o to, aby táto zmena zaujala, očarila, zlepšila meno našej školy v širokom kontexte.

 Aké sú ciele?

-dosiahnuť úroveň  jedného z troch najlepších pracovísk odborného výcviku v kraji

-dosiahnuť úroveň jednej z troch najlepších reštaurácií spoločného stravovania v meste

-výrazne zlepšiť hospodársky výsledok školy po pohrome zavinenej pandémiou

 Aké sú konkrétne kroky, prvky zmeny?

  -kuchyňa bude vybavená modernou technológiou/ varná technológia, nová sekcia umývania, všade nerez, všetko podľa noriem HACCP, rekonštruovaná vzduchotechnika, nová fritéza, výdajný pult../

-vynovená bude jedáleň /nové zariadenie, zázemie pre čašníkov…/

-pracovisko Bar Átrium s terasou bude žiackym pracoviskom/ podobne ako Bar Škola/

-v kuchyni bude nový šéfkuchár zo SZKC, predpokladáme ,že dočasne/inštruktáže k novým technológiám, tréningy moderných jedál, moderné prvky zapojenia žiakov do procesu v kuchyni/

-bude vytvorená nová pozícia- hlavný kuchtík /popredný žiak odboru kuchár z 2. a 3.ročníka/

-jedálny lístok bude popri tradičných menu/vrátane diétneho/ obsahovať aj špeciálny jedálny lístok jedál na objednávku, ktoré budú kedykoľvek pripravené do 28 minút

-bude sa pripravovať viacero druhov kvalitnej kávy a príležitostne aj miešané nápoje

-dezerty budú mať svoje nové významné miesto

-budeme posilňovať charakter prevádzky ako jedálne národných kuchýň

 Noviniek určite bude viac, nejaké prekvapenia si ešte necháme.

 Predpokladané otvorenie prevádzky je 15.4./ zrejme predaj cez okienko/, slávnostné otvorenie bude závisieť od pandemickej situácie. Zúčastní sa ho viacero významných hostí, vrátane predstaviteľov BBSK, Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a ďalších. Približne týždeň pred otvorením nastúpia všetci zamestnanci do vynoveného Čierneho orla k prípravným prácam a tréningom.

 Vážení zamestnanci, vyhrňme si rukávy, požiadajme COVID o odchod z tejto reality a splňme ciele, ktoré sú veľmi smelé. Bude to stáť veľa námahy, ale verím ,že to bude mať sladkú príchuť.

  Zázraky sa predsa dejú                       

                                                                  PaedDr. Jaroslav Bagačka