Obežník č. 7/2021

Oznam pre zamestnancov!

   Oznamujeme Vám, že do stredy do 15:30 hod. budú cez nadriadených zamestnancov (zástupcovia  riaditeľa, p. ekonómka) skontrolované COVID pasy a ostatné potvrdenia všetkých zamestnancov o prekovaní choroby či očkovaní a neočkovaní. Tento prehľad poslúži pre budúco týždňové kontroly najmä testovania neočkovaných zamestnancov. Pri poskytovaní informácií sa riaďte pokynmi priamych nadriadených.

   Všetky ďalšie informácie, najmä o vyhláškach úradu verejného zdravotníctva a  ostatných krokoch Vám budeme oznamovať v dostatočnom predstihu.

   Od štvrtka prevezme riadenie tohto procesu v súvislosti s COVIDOM útvar riaditeľa školy.

                                                           PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                                                       riaditeľ školy