Ocenenie na Valnom zhromaždení SZKC v Trnave

ocenenie   V trnavskom hoteli Holiday Inn sa uskutočnilo volebné Valné zhromaždenie SZKC. Okrem riadneho zasadnutia a zvolenia Vojta Artza do funkcie prezidenta SZKC boli oceňované osobnosti a kolektívy s výrazným prínosom pre rozvoj kuchárskej profesie a výchovy a vzdelávania mladej generácie.

Nás nesmierne teší, že Diplom Rádu sv. Vavrinca obdržala naša škola za dlhoročnú prípravu mladej generácie v odbore kuchár, za organizovanie významných medzinárodných podujatí, týždne kuchýň a množstvo ďalších aktivít v tejto oblasti. Boli sme jednou zo štyroch ocenených škôl Slovenska, jedinou z nášho kraja. Zároveň prevzal ocenenie Rád prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka. Ocenenie odovzdávali doterajší prezident SZKC Braňo Križan a viceprezident pre oblasť vzdelávania Mgr. Marek Gajdoš. Okrem nás obdržali ocenenie i dvaja šéfkuchári z banskobystrického kraja Richard Cisár a Ján Michna – certifikovaní komisári pre súťaže kuchárov.

Akiste každé takéto ocenenie poteší. Nech je akýmsi medzistupňom na ceste ďalších aktivít v našej práci. Máme pred sebou mnoho výziev, kiež by sme mohli konštatovať ďalšie úspechy v súťažiach, v organizovaní podujatí i v každodennej práci vo vyučovacom procese.