Ocenenie z rúk viceprimátora si prevzala Lenka Kántorová

Záver školského roka 2023/2024 je tu! Opäť ubehlo desať mesiacov plnenia si školských povinností. Ešte predtým ako si žiaci vydýchnu a začnú si užívať leto, je potrebné vyhodnotiť a oceniť ich celoročnú prácu. Stalo sa pekným zvykom, že tých najlepších žiakov z jednotlivých rimavskosobotských škôl oceňujú nielen vedenia škôl, ale takisto aj mesto. Inak tomu nebolo ani tento rok. 24. júna 2024 sa v obradnej sále mestskej radnice zišlo 25 neobyčajných, výnimočných žiakov, ktorí sa môžu pýšiť výbornými študijnými výsledkami, úspechmi v predmetových olympiádach, v umeleckých, športových súťažiach na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni alebo aktívnou činnosťou v žiackom, či študentskom parlamente. Dostať sa sem pre mnohých nebola určite jednoduchá cesta, mnohokrát bola vydláždená prácou nad rámec školských povinností.

Ocenenie z rúk viceprimátora Ing. J. Tótha si za školský rok 2023/2024 prevzala Lenka Kántorová, žiačka 3. ročníka hotelovej akadémie. Práve tu jej učarovalo someliérstvo, z čoho by mal určite radosť starogrécky boh vína Dionýzos. V tejto náročnej disciplíne úspešne reprezentuje našu školu. V roku 2022 si na súťaži FOURFEST vybojovala 3. miesto. Najväčší úspech na tejto akcii však zaznamenala pred pár dňami, kedy sa jej podarilo zvíťaziť. Lenka je spoľahlivá, ochotná pomôcť, komunikatívna, tvorivá, aktívna členka Študentského parlamentu. Jej osobnosť i dušu vidieť a cítiť v komunitnom živote školy. Sme na ňu hrdí a prajeme jej, nech sa jej darí i naďalej dosahovať výborné študijné výsledky, a nech sa svojou ctižiadostivosťou raz dopracuje do sveta profesionálnych someliérov.