Odborná exkurzia vo Zvolene

Podľa plánu exkurzií MOV  p. Chamulová zorganizovala pre odbor  obchodný pracovník odbornú  exkurziu autobusom  do METRO Cash & Carry SR s.r.o. vo Zvolene s triedami IV.A a III.A. Pretože Metro má aj kompletný sortiment technológií a vybavenia pre profesionálov v gastronómii, exkurzie sa zúčastnili aj žiaci z hotelovej akadémie- trieda II.H,  tiež trieda IV.N, a žiaci z tried I.S a II.P s pedagogickým dozorom p. Šimkovou.
 V Metre nás sprevádzali pán Daxner a pán Slovák. Páni boli veľmi milí  a trpezlivo žiakom vysvetľovali históriu, systém práce veľkoobchodu a zásobovania. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, prešli všetky oddelenia, zaujala ich vinotéka ale aj predaj mrazených morských rýb. Naši sprievodcovia odpovedali na všetky otázky a predviedli aj niektorý tovar.  
Odborná exkurzia pokračovala  návštevou obchodného centra Európa v Banskej Bystrici. Tu mali žiaci možnosť nahliadnuť do systému organizácie a  marketingu obchodu a služieb vo veľkom obchodnom centre, porovnávať tovarový sortiment, predajné ceny,  reklamu ….
Exkurziu hodnotíme ako vydarenú, žiaci boli disciplinovaní, deň sa vydaril.

Šimková, Chamulová

[nggallery id=20]