Oddychová zóna = priestor na nové priateľstvá

„Inšpiratívna a moderná“, vyjadril sa o modelovej škole minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, čím nám zamestnancom školy vnukol myšlienku kreatívne podporiť našu školu.

Pod vedením Mgr. M. Rydzoňovej sme spoločne vytvorili „ zelený“ priestor, oddychovú zónu, v ktorej sa budú žiaci i učitelia vzdelávať, zabávať, spoznávať sa navzájom a vytvárať hodnotné priateľstvá. A keďže priateľstvá vznikajú aj medzi nami učiteľmi, dali sme hlavy dokopy, a tak vznikol projekt, ktorý je podporený hlavne porozumením, dobrou náladou a nadchnutím sa pre spoločný výsledok.

A čo budete môcť v oddychovej zóne robiť?

Zóna oddychu je opticky rozdelená na štyri časti:

Prvá časť je tvorená študovňou. V závesných regáloch nájdete rôzne časopisy z oblasti hotelierstva, cudzích jazykov, výchovné a odborné časopisy, či rôzne magazíny. Žiaci tu nájdu infografiku zaoberajúcu sa separáciou odpadu ako aj iné informácie z environmentálnej výchovy.

Druhá časť slúži na vytváranie nových priateľstiev. Nájdete tu dve zelené sedačky, tulivaky, či praktický konferenčný stolík.

Tretia časť slúži športuchtivým žiakom. Priestor tvorí stolný futbal, kde žiaci zabudnú na učenie a zabavia sa.

V štvrtej časti nájdete nástennú kresbu našej žiačky Kristíny Balážovej, ktorá tvorí zákutie malého posedenia.

Veríme, že tento priestor bude mať aj výchovný rozmer pre našich žiakov a dar, ktorý dostali v nich prebudí zodpovednosť a participáciu na spoločnom diele.

 

V závere chceme vysloviť POĎAKOVANIE: Mgr. A. Galambovej, Mgr. Ž. Petikovej, Mgr. M.Maďarovej, Mgr. H.Chrenkovej, Ing. Martišovej, pani J. Bocmanovej, pani A. Uhrinovej a našim údržbárom.