Odmena pre najlepších žiakov

Stalo sa tradíciou, že počas posledného dňa v škole pred letnými prázdninami, prebieha vyhodnotenie najlepších žiakov. Ani tento rok nebol výnimkou. Ocenených bolo 21 žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním a úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach a akciách.

K úspechu im pogratuloval riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka. Vo svojom krátkom príhovore poďakoval úspešným žiakom za ich usilovnosť a dosiahnuté výsledky i reprezentáciu školu. Zároveň poďakoval aj pedagógom, ktorí ich pripravovali. Podotkol, že úspech žiakov je zmyslom pedagogickej práce.

Žiaci, ktorí prospeli s vyznamenaním: Gabriela Asztalošová I.H, Miroslav Zvara II.H, Bianka Sabacká III.K, Nicol Jóžová III.H, Tomáš Darnady III.H, Vanesa Lévaiová III.P, Erika Spodniaková III.P, Erika Sihelská I.S.

Žiaci, ktorí dostali pochvalu riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy: Natália Poznánová I.A, Vivien Danyiová I.A, Alexandra Mičkyová II.H, Lenka Kántorová II.H, Petra Melichová III.H, Tereza Miklovičová III.H, Tomáš Rajtúk III.H, Simona Šusteková III.H, Oliver Tóth III.H, Alex Székely III.H, Jana Kvaková IV.H, Bianka Nagyová IV.H, Lejla Petergáčová IV.H. 

Marta Kanalová