Olympiáda jazykov

Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny a anglický jazyk a anglicky hovoriace krajiny. Zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl. Súťaž je členená na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E) a organizuje sa v 4 súťažných kolách (školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom).
Práve obvodné kolo olympiády v týchto jazykoch prebehlo 18. a 19. januára na našej škole za účasti žiakov Obchodnej akadémie, Gymnázia I. Kraska a Gymnázia M. Tompu v Rimavskej Sobote, Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti, Evanjelického gymnázia v Tisovci, Spojenej školy v Rimavskej Sobote, Strednej odbornej školy v Tisovci a samozrejme našej školy. V anglickom jazyku sa súťažilo v kategóriách: 2A, 2B, 2C, 2D a v nemeckom jazyku v kategóriách: 2A, 2B, 2D.
Víťazi jednotlivých kategórií v anglickom jazyku sú: 2A – Jakub Ismail, 2B – Boglárka Zagyiová, 2C – Bernadeta Grébeczová, 2D – Norbert Macháček. Víťazi jednotlivých kategórií v nemeckom jazyku sú: 2A – Árvai Gabriel, 2B – Krištof Rastislav, 2D – Hubay Peter. Menovaní žiaci sa taktiež zúčastnia krajského kola, kde budú musieť čeliť zdatnej konkurencii.
Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto pre všetkých prospešnej udalosti, predovšetkým organizátorke a predsedkyni obvodného kola olympiády v nemeckom jazyku Mgr. Monike Rydzoňovej, predsedkyni obvodného kola olympiády v anglickom jazyku Mgr. Martine Nociarovej, jednotlivým komisiám, ale aj našim kuchárom a baristom, ktorí sa s anglickou eleganciou a nemeckou precíznosťou postarali o príjemný záver týchto udalostí.
VCH

[nggallery id=30]