Oznam  – II. kolo prijímacieho konania

 Oznamujeme počet voľných miest pre II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Rimavská Sobota.

Voľné miesta:

6323 K hotelová akadémia  – voľné miesta – 5

6446 K kozmetik – voľné miesto – 1

6445 H kuchár – voľné miesta – 2

6444 H čašník, servírka – voľné miesto – 1

6456 H kaderník– voľné miesto – 1 

6442 K  obchodný pracovník – 7      

PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy