Pauzička- miesto oddychu

Pohodlné vaky na sedenie, stolný futbal, knihy, časopisy – to všetko nájdete v oddychovej zóne v priestoroch našej školy. Žiaci ju nazvali „Pauzička“ a využívajú ju počas prestávok.  Funguje druhý školský rok.

„Oddychovú zónu na prvom poschodí sme začali budovať v roku 2021 z rozpočtu školy. Miesto, kde by si žiaci mohli posedieť, porozprávať sa a nadviazať vzťahy aj iným spôsobom, sme plánovali vytvoriť už dlhšie,“ prezradila iniciátorka projektu Mgr. Monika Slobodová. S estetickou stránkou jej pomohli kolegyne Mgr. Anna Galambová a Mgr. Žaneta Petiková.   

V „Pauzičke“ je moderný nábytok, aby si mali kde študenti posedieť, ale aj stôl, keď si potrebujú niečo napísať. Nechýba ani hravá časť, na stene je študentský strom, na ktorom bývajú aj rôzne plagáty Študentského parlamentu. Podobné miesto s vakmi na sedenie vzniklo aj na treťom poschodí, čo bolo financované z prostriedkov Rodičovského združenia. Steny namaľovali žiaci.

„Oddychové zóny plánujeme vytvoriť aj v iných častiach. Našim zámerom je, aby bola škola farebnejšia a zaujímavejšia pre žiakov,“ uzavrela Mgr. Slobodová.

Marta Kanalová