Pauzička

Nie je novinkou, že na prvom poschodí našej školy vznikla nová oddychová zóna. Priestor, ktorí naši učitelia venovali nám žiakom, sme prijali veľmi radi a snažíme sa o jeho zveľaďovanie. K tomu prispieva aj ŽŠR a to tým, že zónu obohacuje o nové aktivity (osemsmerovky, sudoku, krížovky), či navrhuje možnosti jej zlepšenia. Na strome ŽŠR pribudli aktuálne fotografie z jesenného čistenia okolia školy.  

Nakoľko nám nie je priestor cudzí a cítime sa tu ako v doma v obývačke, rozhodli sme sa, že si oddychovú zónu pomenujeme. Pripravili sme si škatuľku, do ktorej žiaci vhadzovali návrhy, ako by sa mal náš priestor volať. Po určitom čase sme lístky vybrali a pousmiali sme sa nad nápaditosťou našich spolužiakov. Najčastejšie sme sa stretli s anglickými názvami ako napr. Relax zone, Chill zóna, Free zone, či Green Student Room. Konkurenciou boli aj slovenské pomenovania ako Pohodička, Ležovisko – ihrisko, Spálňa, či originálny názov Vyvaľ bruško rezort.

Prostredníctvom hlasovania však jednoznačne vyhral názov Pauzička, ktorý sa páčil každému z nás. Oslovili sme teda naše spolužiačky Virgíniu Štolcovú a Vierku Pacíkovú z I.A triedy, ktoré nám názov Pauzička graficky stvárnili a spoločne sme ho vyvesili do priestoru oddychovej zóny.