Pedagogická rada s rozlúčkou kolegov, odchádzajúcich do dôchodku

Pár dní pred začiatkom nového školského roka, 31. augusta, prebiehala vyhodnocovacia pedagogická rada. Jej cieľom bolo vyhodnotiť žiakov, ktorí robili opravné skúšky a náhradnú klasifikáciu. 

Riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka po odznení štátnej hymny informoval o pláne práce na tento školský rok, o akciách a podujatiach spoločenského charakteru, ktoré sa budú organizovať. Tému bolo aj duálne vzdelávanie či integrovaní žiaci, ktorých pribúda.  Boli predstavení aj noví kolegovia.

Vedenie školy sa zároveň rozlúčilo s našimi zamestnancami pri príležitosti odchodu do dôchodku. Riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Bagačka im poďakoval za dlhoročnú prácu a odovzdal kvety.  Do dôchodku odchádzajú: Agáta Háková, Ing. Tamara Filadelfiová, Klára Poprocká, Alžbeta Uhrinová, Zlatica Gregorcová, Elena Knappová, Zuzana Barta Fazekašová. Za všetkých sa prihovorila Ing. Tamara Filadelfiová, ktorá poďakovala za spoluprácu. Poznamenala, že sa na našej škole cítili dobre, ale nastal čas generačnej výmeny.

Našim odchádzajúcim kolegom prajeme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a oddychu na zaslúženom dôchodku a novým veľa úspechov v práci, nech sa v našom kolektíve cítia príjemne.   

Marta Kanalová