Pomoc spolužiakovi

Karol3Čas vianočný  je obdobie, keď si ľudia pomáhajú viac ako po iné dni.

Žiačky z II.A, odboru obchodný pracovník: Bronislava Mlináriková a Viktória Boľfová v dňoch 21. a 22.12 2017 v poobedných hodinách v spolupráci s hypermarketom Tesco balili  darčeky záujemcom za dobrovoľný príspevok. Získané peniaze použili na nákup potravín na vianočný stôl pre spolužiaka – Karola Pappa z II.P, ktorého rodina sa nachádza v zlej finančnej situácii.

Veria, že týmto pomohli spríjemniť vianočné sviatky.  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.