Pomoc Ukrajine

Po niekoľkých týždňoch zbierania materiálnej pomoci pre Ukrajinu, ktorú vyzbierali naši žiaci, sme sa vybrali do Gemersko-malohontského múzea. Zbierku pod názvom Rimavská pomáha Ukrajine iniciovali obyvateľky mesta Lucia Bardošová a Miroslava Čierna, v spolupráci s vedením múzea. Materiálna pomoc smeruje buď priamo na Ukrajinu, alebo do centrálnych skladov, odkiaľ je distribuovaná tam, kde je pomoc nevyhnutná.

Študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb sa v priebehu niekoľkých týždňov podarilo naplniť dve veľké škatule keksíkmi, umelými mliekami, oblečením, drogériou, či inými hygienickými potrebami, s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí trpia nedostatkom na vojnovom území.  

Aktívni žiaci študentského parlamentu  odniesli materiálnu pomoc do zberného miesta. Veríme, že aj týmto skutkom sme ukázali naše veľké srdce a nezištnosť pomáhať, pretože veľmi dobre vieme, že pomoc a spolupatričnosť nemá hranice. Aj tento malý prejav ľudskosti môže dodať silu utrápenému ľudu Ukrajiny.