Posadili sme žlté šafrany

Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Krókus/Šafran.  Organizátorom projektu je Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI).

Táto nadácia poskytuje cibuľky žltých šafranov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu, a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev. Na Slovensku tento projekt zastrešuje Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry.  Do projektu sa zapojili triedy III.H a III.P. Dostali sme balíčky s cibuľkami šafranu, ktoré sme  zasadili do našej klimatickej záhrady.

Šafrany kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené nosiť. Tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Žiaci si budú na hodinách pripomínať túto tému po celý školský rok.

Budeme sa snažiť zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Naučia sa, aké dôležité je začlenenie a rešpekt voči všetkým ľuďom bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské vyznanie.