PRACOVNÁ STÁŽ MLADÝCH MAJSTROV

MA                V sobotu 4. novembra sme spolu s kolegom F. Sujom  vycestovali na dvojtýždňovú pracovnú stáž do našej partnerskej školy v Podĕbradoch. Bol to zvláštny pocit. Do tohto krásneho, kúpeľného mestečka som prvýkrát necestovala ako žiačka. Ožilo vo mne množstvo spomienok viažucich sa k barmanským súťažiam a milým ľuďom. Hlavne p. Čílovi a p. Hájekovej, ktorí pôsobili aj na našej škole,  a ktorým vďačím za mnoho, čo viem ohľadom praxe a z čoho čerpám pri výučbe svojich žiakov.

Cieľom stáže bolo získať nové trendy v oblasti gastronómie. Prvý týždeň sme pracovali spolu so žiakmi a majstrami SOU společného stravování. Očaril nás ich dokonale prepracovaný systém organizácie v prevádzke Labĕnky i technologické vybavenie kuchyne. Druhý týždeň sme si vyskúšali prácu v špičkových hoteloch, reštauráciách a kaviarňach. Ľudia boli všade ústretoví, naklonení našim otázkam.

Popri pracovných povinnostiach sme mali čas aj na spoznávanie mesta, návštevu partnerského mesta Kolín, či stovežatej Prahy. No dva týždne ubehli „co by dup“ a cestovali sme domov.

V závere sa chceme s Filipom poďakovať všetkým, vďaka ktorým sme prežili krásne dva týždne. Postarali sa o nás výborne. Nebrali nás ako cudzích ale ako domácich. Táto stáž nám dala do života veľa, hlavne čo sa týka pracovných skúseností a nových impulzov do práce.

Antalová