Prechádzka do slávnych momentov z minulosti mesta

     Počas hodiny slovenského jazyka sa skupiny žiakov 1.P a neskôr 1.C triedy vybrali s vyučujúcimi a pedagogickým dozorom na prechádzku po meste s cieľom vyhľadávať pamätné tabule, o ktorých im informácie podala vyučujúca slovenského jazyka. Upozornila ich na pamätník židovskej synagógy, zastavili sa pri budove Čierneho orla, kde v minulosti sídlil župný úrad. Vypočuli si o živote rodáčky z Rimavskej Soboty a maďarskej herečky predminulého storočia Blaha Lujzy, ktorá vystupovala v slovenských a maďarských divadlách a zahrala si v prvom maďarskom filme Tanec (1901).

      Potom prešli k pamätníku obetí 1. svetovej vojny. Na dlažbe námestia si  prečítali o rekonštrukcii v rokoch 1998, boli upozornení na odkryté a  zakonzervované časti zachovaných základov pôvodného pôdorysu kostolného osídlia. Niektorí žiaci – Soboťania, sa čudovali, koľko tabúľ si ešte nevšimli, i keď tými miestami chodia denne. Na priečelí knižnice Mateja Hrebendu našli tabuľu Učenej spoločnosti malohontskej, ktorá zriadila v priestoroch budovy Verejnú knižnicu Malohontského seniorátu (1808) pre potreby vedeckej obce. Knižný fond si vytvorili z príspevkov členov spoločnosti.

      Pri Gemersko-malohontskom múzeu si pripomenuli pamiatku padlých v 2.svetovej vojne a obďaleč vyučujúca ukázala sochy S. Petőfiho a M. Tompu, po ktorom je námestie pomenované.

     Keďže mnoho žiakov je „cezpoľných“, touto prechádzkou lepšie spoznali naše okresné mesto.                                                               

           (hch)